IM体育

精密光学测量设备的设计与制造

产品中心

精密光学测量设备的设计与制造
自动轮廓矫正机

自动轮廓矫正机

应用范围:适用于硬盘驱动架的二指高度&轮廓度测量及矫正
联系我们
产品描述
产品详情:
Ø应用范围

Ø适用于各类相似零件快速区分。                    

 

 Ø功能特点  

Ø

Ø适用于各种外形尺寸的快速测量(直线,圆弧,不规则轮廓等 )          

Ø亚像素级精密测量           

Ø产品检测报警指示         

Ø测量数据SPC统计分析          

Ø简易的图形化编程, 多种图片格式的图像保存与读取

 

Ø 技术参数

深圳非标设备


Ø 软件控制 

数据处理界面,测量及自动校正产品二指高度/轮廓度。

深圳非标设备

参数设置界面,不同型号产品的参数可以在软件界面上设定。

深圳非标设备

自动生成EXCEL报表,保证数据的可追溯性,便于进行数据分析。

深圳非标设备

提供在线SPC数据,SPC 值自动更新。

深圳非标设备